Polietilen balmumu emülsiyonları
Polipropilen balmumu emülsiyonları
Parafin emülsiyonları
C6 zinciri ve C8 zincirine dayalı flor emülsiyonları